четвртак, 01. септембар 2011.

GIMP - Od skeniranja do štampe

Skeniranje

Software za upravljanje skenerom najčešće dolazi u paketu sa samim uređajem. No, kada je u pitanju neka Linux distribucija najčešće će te se suresti sa Xsane-om, Simple scan-om, Skanlite-om, Scanner Utility-jem i sl.
Veliki broj opcija za upravljanje procesom skeniranja mene je opredelio za Xsane. Ova aplikacija je nekada po default-u dolazila sa Ubuntu distribucijom ali je u poslednjim verzijama zamenjena sa Simple scan-om. Xsane možete instalirati pomoću Ubuntu Software Center-a, a nakon instalacije pogledate spisak driver-firmware (Link) i odgovarajući fajl iskopirajte u /usr/share/sane/gt68xx. Zatim pokrenite Xsane i nakon prepoznavanja skenera otvoriće se nekoliko prozora za upravljanje procesom skeniranja. Iako na prvi pogled može izgledati komplikovano, njegova upotreba je sasvim jednostavna i slična je gotovo svim aplikacijama ove vrste. Za detaljno objašnjenje xSane opcija možete pogledajte matičnu stranu.


Rezolucija

Jedan od bitnih faktora je prilikom skeniranja je rezolucija (broj pixela po kvadratnom inch-u) tj. dpi, NPR. Slike za email 75 dpi, slike za e-mail sa tekstom (čitanje) 150 dpi, ofset štampa 300 dpi. No, kada je potrebno zahtevnije i detaljnije retuširanje 600 dpi je bolji izbor, ali sve to zavisi od samog izvornog materijala i namene finalne slike.Poređenje 300 dpi i 600 dpi

Skenirane slike gotovo uvek pate od nekog nedostatka te se uvek moraju doraditi. Najčešće su iskrivljene tj. loše pozicioniranje prilikom skeniranja, oštećene sa pomerenom gamma-om, a ponekad je tu i problem sa „Crvenim očima“ i sl. Ipak, sve ove nedostatke možete lako ukloniti pomoću GIMP-a ili nekog drugog software-a za editovanje rasterskih slika.

Isprvljanje (rotiranje slika)

Prvo izvucite sa lenjira horizantalnu vođicu za orjentaciju, a zatim i jednu vertikalnu, iz menia izaberitre View > Show Rulers (Shift+Ctrl+R), a zatim mišem pritisnite na lenjir i dok držite pritisnut levi taster miša pomerite ga do objekta koji želite da poravnate (kao na slici). Nakon toga iz palete alata izaberite Rotate Tool (Shift+R) pa sa tim alatom pritisnite na površinu slike. Otvoriće se plutajuća paleta Rotate, a u sredini slike pojaviće se krstić u krugu koji označava centar rotacije. Sada izaberite centar rotacije i pomerite ga na ugao slike koji rotirate, pa u polje Angle upišite ugao rotacije (vrednost rotacije možete povećavati ili smanjivati i biranjem kursorskih tastera ↑ ili ↓).Opsecanje i promena velične slike

Pod opsecanjem slike ja podrazumevam dva oblika opsecanje prvi je frajštend ili opsecanje po konturi, a drugi rekonponovanje ili rekadriranje. Prvi oblik opsecanja sam već detaljno objasnio u mojim predhodnim postovima Link1, Link2. Drugi oblik je mnogo jednostavniji, iz palete alata izaberite Croop Tool (Shift+C), a zatim izaberite površinu slike koju želite da sačuvate (kao na slici).Retuširanje

Retuširanjem se koriguju nedostaci na fotografiji kao što je uklanjaje oštećenja, korekcija boje, uklanjanje „crvenog oka“, rekomponovanje ulepšavanje i sl. Generalno, sve metode retuširanja su vrlo slične, načelno kreira se novi sloj na kojem se uklanjaju nedostaci, i to najčešće kopiranjem sa „ispravnih“ delova slike dela. Za tu svrhu najčešće se upotrebljava Clone Tool (C) ili Healing Tool (H). Oba alata rade na skoro sličnom principu, sa tom razlikam što prilikom kopiranja Healing Tool pokušava da izabranu površinu prilagodi pozadini koja ga okružuje. Prilikom upotrebe alata Clone Tool ili Healing Tool potrebno je da uz pritisnut taster Ctrl izaberite izvor kopiranja a zatim pritiskom na taster miša kopirajte izabranu površinu.
Preostale primere retuširanja detaljnije su opisane u nekim od predhodnih postova Link1, Link2, Link3.

Pre štampe

Ukoliko želite da odštampate fotografiju, potrebno je da greške koje su vezane za boju svedete na minimum. GIMP u sebi sadrži i Color Managmen System, a pomoću njega možete proveriti kako će izgledati odštampana fotografija i ugraditi color profil (ICC) u samu fotografiju. Ugrađivanjem ICC profila obezbeđujete doslednost boje(o kolor profilima je već pisano u predhodnim postovima Link1, Link2, Link3). Za početek je potrebno da download-ujete kolor profile (Adobe, ECI), zatim pokrenite Edit > Preferences i u kartici Color Managment izaberite izvorne i ciljne kolor profile, a nakon toka za opciju Mode Operation izaberite Print simulation. Sada će GIMP prikazati sliku onako kako će izgledati u štampi, ako ste zadovoljni rezultatom isključite Mode Operation i proverite da li je i koji kolor profil ugrađen u fajl, Image > Properties (Alt+Return), kartica Color Profile. Ukoliko nema ugrađenog ICC profila ili Vam postojeći kolor profil ne odgovara možete ga konvertovati u neki drugi profil, Image > Mode > Cinvert Color profile to... Da podsetim, ako je fotografija sa ugrađenim kolor profilom i rezoluciji od 300 dpi, onda je ona spremna za štampu sa malim šansama da nešto pođe „naopako“.Napomena: Sve gore napisano predstavlja samo jednu vrstu podsetnika. Za detaljnija i preciznija uputstva pogledajte Link1, Link2, Link3...

Нема коментара:

Постави коментар

Популарни постови