четвртак, 26. новембар 2009.

GIMP - opsecanje (putanje)

Putanje 

Otvorite prilioženi fajl blejzer.jpg (Download), File > Open. GIMP će pročitati EXIF opis i u ovom slučaju će Vas pitati da li da rotira fotografiju, izaberite rotate. Zatim u paleti alata izaberite Paths Tool (B), i dvo-klikom na ikonicu otvorite paletu Tool Options, na kraju otvorite paletu Paths, Windows > Dockable dialogs > Paths. Zumirajte fotografiju, taster +, ili u paleti alata izaberite Zoom Tool (Z), ili u Status bar-u upišite procenat uvećanja. Sada izaberite Paths Tool (B) i iscrtajte putanje (kao na slici). Generalno pravilo kod opsecanja objekata je da sa opsecanjem „uđete“ u objekat jedan do tri pixela.*Paths Tool funkcioniše kao i svaki drugi alat za crtanje Bezierove krive, za njegovu kontrolu možete koristiti palete Tool Options i Paths (Windows > Dockable dialogs >...).

Zaobljena kriva: nakon klika držite pritisnut taster miša i povucite u stranu, pojaviće se kotne linije Bezijerove krive. Zatvaranje putanje: kada kursor postavite na početnu čvor držite pritisnut taster Ctrl, ikonica kursora će se promeniti u dva preklopljena krug. Brisanje čvora: izaberite čvor i pritisnite taster backspace. Deaktiviranje i Aktiviranje maske: Ctrl+klik na ikonicu maske. Brza navigacija: U donjem desnom uglu pritisnite ikonicu koja je identična ikonici Move Tool, držite pritisnut taster i pomerajte miš (kao na slici gore).Maskiranje

Sada kada ste nacrtali putanju pretvorite je u selekciju, Shift+Enter ili u dnu palete Paths, izaberite ikonicu Paths to selection. Zatim napravite masku, Layer > Mask > Add Layer Mask... i izaberite selection.

Retuš (uklanjanje nepravilnosti)

Otvorite priloženi fajl blejzer-dodatak.jpg, i duplirajte sloj Background, zatim isključite sloj Background pritiskom na ikonicu oka u paleti Layers. Vratite se u sloj Background copy, u paleti alata izaberite Clone Tool(C). Zatim otvorite paletu Tool Options, Windows > Dockable dialogs > Tool Options, i izaberite četkicu mekih ivica, Brush: Circle Fuzzy (19). Sa alatom Clone Tool i pritisnutim tasterom Ctrl izaberite izvor kloniranja pa polako izbrišite plastične niti. Kada uklonite nepravilnosti nacrtajte putanje i napravite masku. Procedure je identična onoj u prvom i drugom koraku. Na kraju snimite blejzer-dodatak u matični GIMP-ov format *.xcf.

Uklapanje delova

Sada ćemo prebaciti opsečeni blejzer-dodatak.jpg u blejzer.jpg. Pređite u prozor blejzer-dodataka i iz palete Layers prevucite sloj Background copy u prozor blejzer, ili otvorite blejzer-dodatak.xcf kao novi sloj File > Open as Layers... (Ctrl+Alt+O). Zatim sloj blejzer-dodatak (Background copy) smanjite tako da se približno uklapa sa slojem blejzer, Layer > Scale Layer... (Shift+T). Da bi ste zajedno pomerili masku i fotografiju koristite alat Move (M) sa pritisnutim tasterom Shift. Na kraju sa alatom Paintbrush Tool-om i četkicom mekih ivica, otvorite (crna boja) ili zatvorite (bela boja) maske u slojevima kako bi se što bolje uklopile (kao na slici).

Senka

Sada kada su dobro uklopljeni slojevi blejzer-dodatak i blejzer, napravite između njih novi sloj, Layer New > Layer... (Shift+Ctrl+N). Zatim izaberite Paintbrush Tool i u paleti Tool options izaberite brush: Circle Fuzzy (19), Scale: 3.90. Sa crnom bojom ucrtajte senku u novom sloju (kao na slici) i novom sloju u paleti Layers prostavite Mode: Multiply, i opacity: 44.7%. Kao što vidite senka je još uvek prilično „oštra“, zato ćemo je malo zamutiti, Filters > Blur > Gaussian Blur sa horizontalnim i vertikalnim radiusom 25px i Blur Method RLE. Na kraju spojite slojeve, Layer > Merge Down i spojenom sloju dodajte senku, Filters > Light and shadow > Drop shadow, sa parametrima Offset X i Y 8, Color: Black, Blur radius 15 i Opacity 76%. Ukoliko Vam se čini da je senka suviše tamna, izaberite sloj Drop shadow, i promenite mode: Multiply, zatim pomerajte klizač Opacity dok ne budete zadovoljni rezultatom.

Napomena: Fotografiju za ovaj tutorijal ustupio je Maladen Sekulić

Нема коментара:

Постави коментар

Популарни постови