субота, 07. новембар 2009.

Inkscape - crtanje (plava ptica)

Crtanje krila

Iz palete alata uzmite Ellipse tool tooltips: Create circles elipses and arcs (F5 ili E) i nacrtajte krug dimenzija width: 95px i height: 95px, otvorite paletu Fill and Stroke, Object > Fill and Stroke... (Shift+Ctrl+F) i u kartici Fill izaberite boju RGBA 00aad4ff, ako objekat ima okvirnu liniju. onda pređite u karticu Stroke paint i izaberite ikonicu No paint. Sada duplirajte krug, Edit > Duplicate (Ctrl+D), i u paleti Fill and stroke izaberite boju RGBA 00aad4ff, zatim mu promenite veličinu width: 58px i height: 62px. Izaberite oba kruga i otvorite plutajuću paletu Align, Object > Align and Distribute... (Shift+Ctrl+A). U grupi Align, Relative to: Firist select (ova komanda govori Inkscape-u da poravnava objekte na osnovu prvo izabranog objekta), a zatim izaberite Center on vertical axis pa Align bottom. Duplirajte manji krug Ctrl+D, obojite ga u RGBA 006680ff, smanjite mu dimenzije, width: 31px i height: 19p, rotirajte ga za -8 deg, Object > Transform... (Shift+Ctrl+M) kartica rotate i na kraju ga poravnajte sa velikim krugom Object > Align and Distribute... (Shift+Ctrl+A), Center on vertical axis pa Align tops. Sada duplirajte poslednji krug i smanjite ga na width: 11px i height: 6p, rotirajte ga na 45 deg, zatim ga postavite u gornj desni ugao najsvetlijeg kruga (kao na slici).Izaberite oba najtamnija kruga, otvorite paletu Interpolate, Effects > Generate from Path > Interpolate... i podesite parametre Exponent: 0.1, Interpolation steps: 3, Interpolation method: 1, zatim
pritisnite dugme Apply. Dobijene krugove razgrupišite, Object > Ungroup (Shift+Ctrl+G) i rasporedite ih tako da se dodiruju (kao na slici). Selektujte najsvetliji i najveći krug pa oduzmite površinu svetlog kruga Path > Diffrence (Ctrl+-). Alatom Pen tool tooltips: Draw Bezier curves and straight lines (Shift+F6 ili B), nacrtajte trapezodni oblik tako da prati pitanju malih tamnih krugova (kao na slici), a zatim oduzmite njegov oblik od isečenog velkog kruga, Path > Diffrence (Ctrl+-). Na kraju izaberite sve krugove i isečak velikog kruga, pa ih spojite u jedan oblik, Path > Union (Ctrl++).Crtanje oka

Alatom Ellipse tool (F5 ili E) nacrtajte sivi krug prečnika 35px, zatim ga duplirajte Ctrl+D, dupliranom objektu smanjite prečnik na 16px, obojite ga u RGBA 00aad4ff. Izaberite Star tool tooltips: Create stars and polygons (Shift+F9 ili *) i u interaktivnoj paleti podesite parametre Corners: 58, Spoke ratio 0.222, Rounded: 0.199, Rondomized: 0, zatim nacrtajte zvezdu dimenzija 15 x15px, i obojite je u RGBA 0088aaff. Nakon toga, nacrtajte crni krug prečnika 9px. Izaberite sve krugove i poravnajte ih po centru, Object > Align and Distribute... (Shift+Ctrl+A), Center on vertical i horizontal axis. Zatim izaberite crni krug i duplirajte ga. Duplikat smanjite na 8px, obojite belom bojom, a u kartici Fill postavite blur:27, opacity: 42%. Opet duplirajte objekat i smanjite ga na 2.5px, blur: 0, opacity: 65%. Ova dva bela objekta centrirajte u odnosu jedan na drugi i postavite ih u gornji deo crnog kruga (kao na slici).Izaberite najveći sivi krug, duplirajte ga i obojite tamnijom sivom. Sve to ponovite još jednom, i poslednji krug pomerite tako da sa svetlijim duplikatom formira polumesec (kao na slici), zatim oduzmite poslednji duplikat od prvog, Path > Diffrence (Ctrl+-). Dobijeni isečak smanjite na width: 31px, height: 5px, obojite u RGBA ccccccff i u kartici Fill postavite blur: 9, opacity: 80%. Ponovo izaberite najveći sivi krug duplirajte Ctrl+D ga, obojite u RGBA 004455ff i prebacite ispod svih objekata Object > Lower to Bottom (End). Izaberite plavi objekat i suzite ga po horizontali width: 38px, height: 41px, u kartici Fill postavite blur: 7, opacity 75%. Na graju gupišite oko, Object > Group (Ctrl+G).Crtanje tela

U paleti alata izaberite Ellipse tool (F5 ili E) i nacrtajte tri kruga. Neka prvom bude prečnik 167px , drugom width: 201px, height: 167px, a trećem prečnik 66px. Postavite ih u niz veliki, mali, srednji, ali tako da im se dodiruju desne ivice (kao na slici). Zatim od najvećeg kruga oduzmite srednji, Path > Diffrence (Ctrl+-), pa nacrtajte trapeziodni oblik koji se prostire kroz prečnik malog kruga, i trapezoid oduzmite od isečka (Ctrl+-). Na kraju mali krug i isečak spojite u jedan, Path > Union (Ctrl++) i u kartici Fill obojite ga u RGBA 00aad4ff.Spajanje delova i crtanje kljuna

Izaberite objekat tela i u kartici Rotate, rotirajte ga za -45deg, zatim izaberite objekat krilo i duplirajte ga, prvi neka ima dimenzije width: 64px, height:75px, a drugi width: 38px, height: 61px. Zatim telo, krilo i oko rasporedite kao na slici.Sad uzmite Star tool (Shift+F9 ili *) i u interaktivnoj paleti izaberite ikonicu Regular poligon i upišite Corner: 3, ostale parametre postavite na nulu, pa nacrtajte trougao. Zatim izaberite trougao i pretvorite ga u putanje, Path > Object to path... (Shift+Ctrl+C) i obojite, RGBA ff6600ff. Alatom Node tool tooltips: Edit path by nodes (F2 ili N) pomerite čvrove kako bi bolje ilustrovale kljun, pa istim alatom pomerite prvu trećinu leve strane trougla (kao na slici).Duplirajte kljun i obojite ga u RGBA d45500ff, zatim alatom Pen tool tooltips: Draw Bezier curves and straight lines (Shift+F6 ili B) nacrtajte trougao koji deli gornji deo kljuna od donjeg (kao na slici), pa oduzmite nacrtani trougao od dupliranog kljuna, Path > Diffrence (Ctrl+-). Sada nacrtajte crni krug dimenzija width: 3px, height: 6px, i u kartici Fill opacity: 30%, zatim ga postavite na gornji deo kljuna i rotirajte ga za tri stepena u desno.Završna šminka (gradient)

Izaberite gornji deo kljuna i dodelite mu gradient od RGBA ff9955ff do RGBA d45500ff, zatim donji deo kljuna i gradient od RGBA d45500ff do RGBA 803300ff. Sada napravite senku ispod gornjeg kljuna. Duplirajte donji deo kljuna Ctrl+D, zatim alatom Pen tool (Shift+F6 ili B) nacrtajte trougao tako da se preklapa sa donjim delom kljuna (kao na slici), onda oduzmite taj trougao od donjeg dela kljuna, Path > Diffrence (Ctrl+-). Na dobijeni isečak primenite gradient od RGBA 552200ff do RGBA ff6600ff. Sada izaberite telo i krilo u prednjem planu, spojite ih u jedan objekat Path > Union (Ctrl++), i primenite radialni gradient sa početnom i srednjom tačkom gradienta RGBA 00ccffff, i krajnjom RGBA 006680ff. Gradient sa istim bojma i linearnim gradientom primenite na krilo u drugom planu. Izaberite krug nozdrve (na kljunu) i na njega primenite linearni gradient od crne do transparencije. I na kraju izaberite centralni deo oka, pomerite ga u gornji desni deo beline oka i celo oko za nijansu smanjite (kao na slici).

Download

Нема коментара:

Постави коментар

Популарни постови