среда, 04. новембар 2009.

Inkscape - crtanje (zeleni pas)

Crtanje psa na osnovu crteža


Crtež

Za početak potreban Vam je crtež psa (download). Prebacite crtež u digitalni oblik. To možete uraditi jednostavnim skeniranjem crteža ili ako nemate skener može ga fotografisati (za to može da posluži i mobilni telefon).Slojevi

Pre nego što počnete sa radom napravite tri sloja. Layer > Add Layer... I u plutajćoj paleti upišite ime sloja „Skeniran crtež“. Ponovite ovaj korak još jednom i nazovite novi sloj „Sminka“. Sada otvorite
paletu Layers, Layer > Layers... (Shift+Ctrl+L). Kao što vidite pored slojeva koji ste sami napravili postoji i Inkscape-ov default sloj sa imenom Layer 1. Izaberite sloj Layer 1 i promenite mu ime u „Vektor“ Layer > Rename Layer, ili dvo-kliknite na izabrani sloj, ili dok vam je kursor (strelica) iznad izabranog sloja pritisnite desni taster miša, otvoriće se plutajući meni u kome možete izabrati Rename Layer. Sada organizujte slojeve, u Layers paleti odaberite sloj vektor i pritisnite ikonicu Raise the current layer to the top (Shift+Ctrl+PgUp). Hijerarhija slojeva bi trebala da bude po ovom redu, prvi sloj skeniran crtež, drugi vektor i treći šminka.Bezijerove krive

U paleti Layers izaberite sloj „Skeniran crtež“, i uvezite crtež u Inkscape, File > Import (Ctrl+I), u import kartici pronađite fajl sa crtežom. Sada u paleti Layer pritiskom na ikonicu lokota (katanca) zaključajte sloj „Skeniran crtež“ i odaberite sloj „Vektor“. Zatim izaberite alat Draw Bezier Curves and straight lines (Shift+F6), otvorite paletu Fill and Stroke (Shift+Ctrl+F) i u kartici Fill ukinite boju pritiskom na ikonicu No Paint, pređite u karticu Stroke paint i izaberite crvenu boju, zatim u kartici Stroke style i width upišite debljinu linije 1px. Sada ste spremni za crtanje.
Da bi ste dobili zakrivljenu liniju u trenutku kad postavite čvor linije držite pritisnut taster miša i povucite u stranu, pojaviće se kotne linije Bezijerove krive, za dobijanje oštrih uglova dok povlačite u stranu držite pritisnut taster Shift, a za simetrično prostiranje ugla držite pritisnut taster Ctrl. Sada pokušajte da linijama pratite crtež. Ne brinite ako pogrešite kasnije ćete to lako popraviti.Korekcija Bezierove krive (prvi deo)

Izaberite alat Edit paths by node (F2) i izaberite liniju koju želite da popravite. Pojaviće se čvorovi i kotne linije, ako se kojim slučajem ne vide, to znači da trebate da aktivirate opciju Show the Bezier handles of selected ( poslednja ikonica u interaktivnoj paleti).

Korekcija Bezierove krive (drugi deo Interaktivna paleta Edit paths by node)

Izborom alata Edit paths by node aktivira se paleta za upravljanje čvorovima i putanjama, a podeljena je u sedam grupa:

-Prva grupa, Dodavanje i oduzimanje čvorova
Insert new nodes into selected segments (Shift+Ctrl) – dodaje nove čvorove u izabranom segmentu,
Delete selected nodes – briše izabrani čvor (Ctrl+Delete),

- Druga grupa, Spajanje i razdvajanje čvorova
Join selected endnodes (Shift+J) - spaja dva izabrana čvora u jedan,
Join selected endnode with a new segment - spaja dva čvora novom linijom,
Split path with between two non-endpoint nodes - briše putanju između dva izabrana čvora, ako je čvor simetričan obrisače sve čvorove do prvog ugaonog čvora,
Break path at selected node - otvara čvorove izabrane putanje

- Treća grupa, Promena karakteristike čvora
Make selected nodes corner (Shift+C) - izabrani čvor pretvara u ugao
Make selected nodes smooth (Shift+S) - izabranom čvoru dodeljuje ravnomeran (uglađen) prelaz između uglova.
Make selected nodes symmetric (Shift+Y) – izabranom čvoru dodeljuje simetrične uglove

- Četvrta grupa, Konverzija putanje
Make selected segment to line (Shift+L) - pretvara izabrani segment u liniju
Make selected segment to curve (Shift+U) - pretvara izabrani segment u krivu

- Peta Grupa, Konverzija objekata
Convert selected object to Path (Shift+Ctrl+C) - pretvara izabrani objekat u putanju
Convert selected object's stroke to Path (Shift+Alt+C) - pretvara okvirnu liniju u putanju

-Šesta grupa prikaz
Show the Bezier handles of selected nodes - uključuje i isključuje prikaz kotnih linija čvora

- Sedma grupa ekzaktno upravljanje
X Y Coordinate of selected node(s) - pomeranje čvorova po x i y osi.Završna šminka (prvi deo boja)

Izaberite glavu, telo, rep i obojite ih, otvorite paletu Fill and Stroke... (Shift+Ctrl+F) i u kartici Fill izaberite RGBA aad400ff, sada izaberite prednje šape i obojite ih u RGBA 7b9a00ff, nakon toga izaberite zadnju šapu i uho u prvom planu i obojite ih u RGBA 88aa00ff, zatim uho u drugom planu linije na prednjoj i zadnjoj šapi obojite RGBA 668000ff, i na kraju obojite oči crnom bojom, a za boju nosa izaberite RGBA 222b00ff.Završna šminka (drugi deo gradient nos)

Sada kada ste svim delovima dodelili boju, izaberite nos i duplirajte ga Ctrl+D. Dok je izabran duplikat otvorite paletu Transform, Object > Transform (Shift+Ctrl+M) i u kartici Scale vrednosti width i hight postavite na 80%. Otvorite paletu Fill and Stroke... (Shift+Ctrl+F), i u kartici Fill upišite RGBA eef4d7ff, blur 31, opacity 29%. Zatim duplirani objekat ponovo duplirajte i smanjite na 40%, proverite da li su vrednosti i kartici Fill RGBA eef4d7ff, blur 31, opacity 29%. Ukoliko prelazi između boja nisu ravnomerni korigujte veličinu duplikata dok ne budete zadovoljni.

Završna šminka (drugi deo odsjaj oči)

Izaberite oči duplirajte ih obojite RGBA 7b9a00ff, i povećajte za 20%. Zatim ih prebacite u drugi plan, Object > Lower (PgDn). Ponovo duplirajte oči obojite belom bojom i smanjite na 25%, zatim duplirajte duplirane bele objekte i smanjite ih na 15%. Na kraju ih rasporedite kao na slici.


Završna šminka (tufne)

U paleti Layers, Layer > Layers (Shift+Ctrl+L) izaberite sloj „Sminka“. Zatim sa alatom Create circles (F5 ili E) dok držite pritisnut tastere Shift+Ctrl ucrtajte elipse (kao na slici). Izaberite sve elipse i grupišite ih, Object > Group (Ctrl+G). Sada kada su grupisane obojite ih crnom bojom a sloju „Sminka“ opacity vrednost postavite na 15%.

Završna šminka (gradient)

Izaberite glavu i telo pa im sa alatom Create and edit gradient (Ctrl+F1 ili G) dodelite vertikalni gradient od RGBAaad400ff do RGBA 668000ff. Nakon toga izaberite zadnu šapu i dodelite joj dijagonalni gradient od RGBA 88aa00ff do RGBA 668000ff. Sada izaberite uho u prednjem planu i primenite identičan gradient. Zatim izaberite uho u drugom planu i dodelite mu gradient od od RGBA 668000ff do RGBA 445500ff.

Download

Нема коментара:

Постави коментар

Популарни постови