петак, 23. август 2013.

Praktična tipografija - Matthew ButterickTipoografija je jedan od nosećih elemenata svakog grafičkog ili web dizajna, tako da je svako razmišljanje ili knjiga koja se bavi ovom temom dobrodošla. Nažalost, knjige ovog tipa su najčešće skupe, ali Online "Praktična tipografija" Matthew Butterick-a je "otvorena" i spremna za sve nas.

Da bih Vas zainteresovao...
- Tipografski kvallitet dokumenta u velikoj meri zavisi od toga kako izgleda slog (telo teksta, ili body text). Zašto? Zato što u dokumentu takav tekst dominira. Dakle, počnite svaki projekat sa dobrim izgledom sloga, a onda brinite o svemu ostalom.

Izgled sloga određuju četiri tipografska elementa:
- Veličina slova. U štampanim izdanjima najčešća velličina 10-12pt, dok je na Internetu taj opseg od 15-25 piksela. Optička veličina fonta (vizuelni utisak) najčešče odudara od njegove stvarne veličine, tako da se neki fontovi moraju prilagoditi (povećati ili smanjiti).

- Prored je vertikalno rastojanje između linija teksta. On bi trebao da bude 120-145% od veličine slova. U obradi teksta koristite tačan prored (line spacing). Obično je podrazumevani prored 1 ½ ali on je previše uzak (pa se dešava da se uzlazni i silazni potezi slova doiruju). U CSS-u koristite line-height

- Širina sloga (line length) je horizontalna širina bloka teksta. Uobičajena dužina ne bi trebalo da prelazi 45-90 karaktera (koristite word-count funkciju) ili samo ponavljajte nekoliko malih slova alfabeta npr.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcd

- U štampanim dokumentima margine (belina oko sloga) su obično veče od tradicionalnih 25mm. To znači da ni na webu ne bi trebalo da se tekst prostiire do ivica prozora browser-a

- I na kraju, izbor fonta. Najbrži i najlakši način da poboljšate izgled svojih dokumenata je da ignorišete podrazumevane fontove kao što je Times New Roman, Arial, Comic Sans i sl.
Sve ovo i mnogo više pronaći ćete na sajtu "Praktična tipografija".

I za za kraj... Pet fontova koji bi trebali izumreti: Papyrus, Lucida Handwriting, Monotype Corsiva, Comic Sans, Times New Roman... Mogao bi dodati još nekoliko ali... :)

Нема коментара:

Постави коментар

Популарни постови