среда, 08. децембар 2010.

Inkscape Inkscape - čestitka

Crtanje

Za početak uvek je potrebna skica, bez nje će te samo bespotrebno „lutati“, ako niste vešti sa crtanjem ili nemate neku predložak, preuzmite moju skicu sa ovog Link-a.Vektorizacija

Zatim iz palete alata izaberite Pen tool tooltips: Draw Bezier curves and straight lines (Shift+F6 ili B) i na osnovu skice nacrtajte glavu Deda-mraza i irvasa (načine rada sa ovim alatom već sam objasnio u ranijim postovima Link1, Link2, Link3, Link4). Nakon linijske vektorizacije obojite Vaše vektore kao na slici.

 Okvirna linija

Zatim ceo postupak ponovite i sa torzom Deda-mraza i irvasa, a nakon bojenja, sa alatom Gradient tool tooltips: Create and edit gradient (Ctrl+F1 ili G) pojedinim objektima (po Vašem izboru ili na osnovu slike) dodelite gradiente. Nakon nijansiranja objekata dodajte senku Deda-mrazovim brkovima, bradi, obodu kape i kaputu, Filter > Shadows and Glows > Drop shadow. Zatim grupišite celu kompoziciju i duplirajte je, Edit > Duplicate (Ctrl+D). Izberite duplikat i razgrupišite ga, pa dok si svi objekti izabrani iz menia izaberite, Path > Object to Path (Shift+Ctrl+C), Path > Stroke to Path (Shift+Alt+C) i Path > Union (Ctrl++). Zatim dobijenom objektu dodelite okvirnu liniju od oko 12pt (možda će Vašo skici trebati trebati i nešto veći) i obojite ga u svetlo plavu boju sa transparencijom od 40% (kao na slici), Object > Fill and Stroke... (Shift+Ctrl+F). Na kraju pomoću opcija na plutajućoj paleti Object > Align and Distribute... (Shift+Ctrl+A) poravnajte objekte.Pozadina

Sa alatom Star tool tooltips: Create stars and polygons (Shift+F9 ili *) nacrtajte trougao, zatim ga pretvorite u putanje, Path > Object to Path (Shift+Ctrl+C) i sa Node tool-om tooltips: Edit path by nodes (F2 ili N) produžite krake (kao na slici). Sada izaberite trougao pa još jednom kliknite mišem na trougao. U sredini trougla pojavće se mali krstić, zatim sa pritisnutim tasterom Ctrl pomerite krstić na vrh trougla. Nakon toga duplirajte trougao Edit > Duplicate (Ctrl+D) i iz menia odaberite Object > Flip Vertical (V). Grupišite oba objekta, a zatim pritiskom (duplim klikom) na objekat promenite kotne linije u rotacione, pa uz pritisnut taster Ctrl pomerite gornju rotacionu strelicu, i dok držite pritisnut taster Ctrl pritisnite taster Space (razmaknicu) za dupliranje objekta. Sve to ponovite dok ne dobijete objekat kao na slici. Nakon toga grupišite dobijenu „lepezu“ i obojite je u belo sa transparencijom od 30%. Zatim nacrtajte kvadrat, dodelite mu gradient (Ctrl+F1 ili G) od RGBA afdde9ff do RGBA 37abc8ff, pa poravnajte i grupišite objekte kao na slici.Spajanje delova (komponovanje)

Preko pozadine sa „lepezom“ postavite Deda-mraza i irvasa, pa preko svega sa Rectangle tool-om tooltips: Create rectangles and squares (F4 ili R) nacrtajte kvadrat (kao na slici). Sada izaberite sve objekte i iz menija izaberite Object > Clip > Set (umesto kvadrata možete ucrtati i neki drugi objekat).Polaroid ram

Izaberite Rectangle tool (F4 ili R) i nacrtajte dva pravougaonika. Jedan veći sa dimenzijama width: 240px height: 285px, i manji width:214px height:214px. Zatim u gornjem delu većeg pravougaonika ucrtajte još jedan crni pravougaonik, pa ga pretvorite u putanje, Path > Object to Path (Shift+Ctrl+C). Sada sa alatom Node tool (F2 ili N) pomerite ivice crnog pravougaonika kao na slici. Nakon toga duplirajte crni objekat i rasporedite ga po uglovima većeg pravougaonika (kao na slici). Zatim izaberite sva četiri crna objekta i dodelite im opacity 10%, i blur 7.5. Sada izaberite veći i manji pravougaonik pa iz menia izaberite Path > Difference (Ctrl+-). Dobijenom objektu obrišite okvirnu liniju (stroke) i dodelite mu senku Filter > Shadows and Glows > Drop shadow. Zatim nacrtajte žuti pravougaonik dodelite mu trensparenciju od 36% duplirajte ga i rasporedite kao na slici.Na kraju Vam preostaje samo da kompoziciju sa Deda-mrazom i irvasom postavite u polaroid okvir, i ako želite, proizvoljno, svuda po kopoziciji postavite zamućene (blur-ovane), trensparentne krugove (kao na slici).Napomena: Neke od faza rada nisu detalno objašnjene zato što su slične ili iste procedure već objašnjene u nekom od predhodnih postova.

Download čestitke.

Нема коментара:

Постави коментар

Популарни постови