субота, 19. децембар 2009.

Inkscape - Color Management System

Kontrola boje

Uređaji i slike imaju različite gamute (prostore boje) i iako se oni preklapaju, gotovo nikada nisu identični. Sistem za upravljanje bojama Color Managment System (CMS) prevodi boje iz prostora boje jednog uređaja u prostor boje koji je nezavistan od uređaja tj. u referentni prostor boje Profile Connection Space (PCS), najčešće je to CIE LAB. Zatim pomoću modula za podudarnost boja („kolor-mašina“ CMM) i karakteristika boje uređaja i slika (ICC) usklađuje boje sa kolornim prostorom nekog drugog urađaja.

Da ponovim još jednom, sistem za upravljanje bojama Color Managment System (CMS) vrši sva neophodna podešavanja kako bi zadržao koegzistentnost boje na različitim uređajima, a za verno prenošenje-preslikavanje boje CMS koristi: Raferentni prostor boje tj. Profile Connection Space, karakteristike boje uređaja i slika (ICC) i modul za podudarnost boja, Color Matching Module (CMM). Ovaj proces se naziva preslikavanje boje ili preslikavanje gamuta.

CIE (Commission International d'Éclairage) LAB (model boje)

CIE LAB se smatra za prostor boje (gamut) nezavistan od uređaja ili referentni prostor boje, pa ga iz tog razloga koristi većina CMS-a.

ICC (International Color Consortium)

ICC opisuje kako određeni uređaj ili standard reprodukuje boju na osnovu standarda unakrsne platforme. Taj standard unakrsne platforme je definisao međunarodni konzorcijum za boje (ICC), on (ICC profil) vodi računa da se boje korektno prikazuju i reprodukuju u bilo kojoj aplikaciji, a da su skladu sa ICC-om. U praksi se ovo postiže umetanjem ICC profila u originalnu datoteku. Za korektnu reprodukciju boja potreban je bar jedan izvorni ICC profil ili standard (SWOP, Adobe RGB, ECI itd.) i jedan odredišni ICC profil ili standard (TOYO, SWAP, Euroscale itd.)

CMM (Color matching module) 

CMM ima ulogu da tumači ICC profile i u tom svojstvu on prebacuje boje koje su izvan gamuta izvornog uređaja u paletu boja koja se može izvesti pomoću odredišnog uređaja. Kolor mašina se može nalaziti u okviru CMS ili kao zasebni deo operativnog sistema ( Adobe ACE, Microsoft ICM, Apple ColorSynch itd.) Prevođenje iz jednog gamuta u drugi obično zahteva kompromis pa se koristi nekoliko metoda prevođenja: Perceptual čuva odnos boja onako kako se to dešava u oku, Saturation čuva zasićenost (živost) boja na račun preciznosti boje, Relative i Absolute čuvaju preciznost boje na račun odnosa između boja (da bi Vam bilo jasnije pogledajte link).deo slike preuzet sa wikipedie

Suštinski problem prevođenja boja iz RGB u CMYK je u tome što se boja u RGB modelu dobija mešanjem svetlosti, dok se u CMYK modelu dobija mešanjem pigmenata, a sve to dodatno komplikuju kolorni prostori uređaja.
Kalibracija

Kalibracijom se usklađuju gamuti boje na različitim uređajima (monitoru, štampaču, skeneru itd). Za merenje boja se koriste spektometri, denzitometri i slični uređaji, a za usklađivanje kalibratori. Kalibrator je najčeše spoj uređaja za merenje i software-a koji usklađuje trenutne boje sa nekim standardom (neki od njih mogu da rade i na linuxu npr. Link). Ipak donekle možete korigovati gammu i bez specijalnih uređaja: online na „The Lagom LCD monitor test pages“ na ovom sajtu možete naći uputstva i kalibrisati gammu, ili isprobajte Argyll CMS, Little CMS, Kgamma, GaMagic, GAMMApage, DispcalGUI, Monica...slika pruzeta sa Adobe-ovog sajta

Inkscape-ov CMS

Pre nego što počnete download-ujte ICC profile (Adobe i ECI). Zatim te profile iskopirajte jedan od ovih foldera:
/home/ime fašeg home foldera/.local/share/color/icc
/home/ime fašeg home foldera/.config/.color/icc 
ako ste ulogovani kao root korisnik onda u:
/usr/local/share/color/icc 
/usr/share/color/icc
/usr/share/gdm/color/icc
Nakon toga otvorite Inkscape i sa alatom Rectangle tool tooltips: Create rectangles and squares (F4 ili R) nacrtajte nekoliko kvadrata. Zatim otvorite paletu Fill and Stroke (Shift+Ctrl+F) pa karticu Fill, za mešanje boje iz grupe Flat color izaberite karticu CMYK pa ih obijite osnovnim bojama ili samo otvorite priloženi fajl (boje). Sada otvorite plutajuću paletu Inkscape Preferences, File > Inkscape Preferences (Shift+Ctrl+P) i otvorite karticu Color managment. U grupi Display adjustment izaberite RGB ICC, deaktivirajte Retrive profile from display, za Display rendering intent izaberite Perceptual. Verovatno Vam je grupa prufing neaktivna. Zato zatvorite karticu Inkscape Preferences i u otvorite File > Documents Properties (Shift+Ctrl+D) pa u kartici Color Management linkujte tj. ugradite profile. Sada opet otvorite Inkscape Preferences (Shift+Ctrl+P) i u kartici Color managment aktivirajte ICC profile. Ukoliko i dalje ne vidite profile snimite fajl i zatvorite Inkscape.

Ponovo otvorite Inkscape i snimljeni fajl pa aktivirajte profile File > Inkscape Preferences (Shift+Ctrl+P) > Color Managment. Kao što vidite boje su promenile gammu. Otvorite paletu Fill and Stroke (Shift+Ctrl+F) i u grupi Flat color otvorite karticu CMS, pa u padajućem meniu Fix izaberite profil i korigujte procente boje (ovako morate editovati svaku boju pojedinačno). Nakon korigovanja boje fajl je spreman za konverziju u CMYK sa minimalnim gubitkom boje.Poređenje boja

Za ovo poređenje korištena su četiri RGB i tri CMYK ICC profila, a nakon njihove primene urađen je screenshoot. Naravno sve je ovo daleko od neke preciznosti ali u načelu može da ilustruje koliko su bitni ICC profili i stepen promena koji nose.
RGB Profili: 1.) sRGB, 2.) Adobe RGB (1998), 3.) eciRGB v2, 4.) ColorMatch RGB.
CMYK profili: 1.) EuroscaleCoated, 2.) ISO Coated v2 (ECI), 3.) US Web Coated (SWOP) v2.
U primerima je izvorni Inkscape SVG fajl sa ugrađenim ICC profilom otvoren u Illustratoru CS3 (MAC OSX Tiger) i konvertovan u CMYK sa određenim ICC profilom (sličice pored palete označavaju označavaju platformu, software i profile).

Izvorni sRGB u CMYKIzvorni Adobe RGB (1998) u CMYKIzvorni Color Mach RGB u CMYKIzvorni eciRGB u CMYKKorigovani RGB

U inkscapeu je primenjen profil i na osnovu profila korigovane boje, zatim je taj fajl otvoren u Illustratoru i pretvoren u CMYK. Gornji red pokazuje (procentualno) ispravan CMYK.I za kraj jedno od uobičajenih pitanja. Da li može Inkscape da se koristi u pripremi za štampu? Odgovor je da ukoliko Vam nije potrebna stopostotna tačnost CMYK boja.

Ovaj tekstu je samo dotakao priču o doslednosti boje mnogo više o svemu tome na ovim adresama.

Нема коментара:

Постави коментар

Популарни постови