среда, 23. децембар 2009.

Inkscape - Vizitkarta

Pattern

U otvoreni Inkscapeov fajl uvezite Inkscape-ov logo iz /usr/share/inkscape/clipart/Inkscape.logo.svg, File > Import (Ctrl+I) i smanjite ga na 23 x 21 px. Otvorite paletu Transform, Object > Transform (Shift+Ctrl+M) i u kartici Rotate upišite 45 deg. Zatim pređite u karticu Move i u kolonu horizontal upišite 46 px, pa izaberite objekat i dupirajte ga, Edit > Duplicate (Ctrl+D), zatim se vratite u plutajuću paletu Transform i pritisnite Apply. Nakon toga izaberite dupliran objekat, pa i njega duplirajte (Ctrl+D) i opet u kartici Move pritisnite Apply. Sada izaberite sva tri objekta i duplirajte ih, zatim u kartici Move horizontal postavite na nulu, a vertical na 42 px i pritisnite Apply. Ovaj postupak ponovite još jednom.

Zatim duplirajte gornji desni logo i obojite ga crvenom bojom, i dok držite pritisnut taster Alt, donju ugaonu strelicu Baunding box-a povucite ka sredini. Kao što vidite veličina objekta se smanjila na 50%, zatim dok je izabran objekat pritisnite Shift+S i krstić koji se pojavio u sredini objekta, povucite do gornje
ivice objekta. Sada rotirajte objekat po horizontali i vertikali Object > Flip Vertical (V) i Flip Horizontal (H). Zatim ponovite isti postupak i sa objektom u donjem desnom uglu. Uključite lenjire View > Show/Hide > Ruler (Ctrl+R), pa u kontrolnoj traci lepljenja (Snap Control Bar) pritisnite ikonice Snap baunding box corners, Snap to edgs a baunding box. Zatim nacrtajte pomoćne linije (Guides) tako da dodiruju spoljnje ivice malih Inkscape logotipa (kao na slici). Pomoćne linije se crtaju tako što pritisnete horizontalni ili vertikalni lenjir i dok držite pritisnut taster miša pomerite ga na dole ili u desnu stranu. Kada se sa pomoćnom linijom poreklopi neka od linija baunding boxa Inkscape će vas obavestiti tekstualnom porukom. Zatim sa Rectangle tool-om tooltips: Create rectangles and squares (F4 ili R) nacrtajte kvadrat koji prati pomoćne linije. Na kraju nacrtanom kvadratu poništite boju i okvirnu liniju (krstić na početku palete boja u dnu ekrana), a zatim izaberite sve objekte i u meniu izaberite Object > Pattern > Objects to Pattern (Alt+I). Sada je kreiran pattern.

Grafički elementi prvi deo (pozadina)

Iz palete alata izaberite Rectangle tool (F4 ili R) pa nacrtajte kvadrat dimenzija 13x 13 cm, zatim dok je izabran kvadrat otvorite plutajuću paletu Fill and Stroke (Shift+Ctrl+F) i u kartici Fill izaberite ikonicu Pattern, zatim u padajućem meniju Pattern fill izaberite prvi u nizu (kreirani patterni obično imaju naziv sličano „pattern6335“). Sada otvorite plutajuću paletu Inscape Preferences (Shift+Ctrl+P) i u kartici Transforms izaberite Transform patterns. Zatim rotirajte kvadrat za -15 deg. Iz palete alata odaberite Rectangle tool (F4 ili R) i nacrtajte pravougaonik dimenzija 9 x 5 cm. Zatim postavite pravougaonik preko kvadrata sa patteron-om, izaberite ih, i iz menia pokrenite Object > Clip > Set. Zatim dobijenom objektu u kartici Fill and Stroke smanjite opacity na 10%.

Grafički elementi drugi deo (amblem)

Uvezite fajl priloženi fajl amblem.svg, File > Import (Ctrl+I). Zatim sa Rectangle tool-om (F4 ili R) nacrtajte kvadrat dimenzija 25 x 160 px i u kartici Fill izaberite RGBA 7c004aff. Nakon toga izaberite amblem i pravugaonik pa ih centrirajte po vertikali, Object > Align and Distribute... (Shift+Ctrl+A), zatim u grupi Align izaberite ikonicu Center objects horizontally i spustite amblem u drugu trećinu pravougaonika (kao na slici). Izaberite pravougainik i pretvorite ga u putanje, Path > Object to path (Shift+Ctrl+C), zatim sa alatom Node tool tooltips: Edit path by nodes (F2 ili N) izaberite donja dva čvora pravougaonika i u interaktivnoj paleti alata (Control Tool Bar) izaberite Insert new nodes into selected segmenst, pa izaberite dobijeni čvor i pritisnite kursorski taster (↑) pet puta. Na kraju grupišite amblem i traku Object > Group (Ctrl+G).Tekst

Iz palete alata izaberite Rectangle tool (F4 ili R), pa nacrtajte sivi pravougaonik dimenzija 9 x 5 cm,
a amblem sa trakom postavite u levu trećinu pravougaonika (kao na slici). Zatim sa Text tool-om
tooltips: Create and edit text objects (F8 ili T) upišite tekst, a hierarhija veličina neka bude 14pt, 10pt i 7pt. Zatim sa alatom Pen tool tooltips: Draw Bezier curves and straight lines (Shift+F6 ili B) nacrtajte liniju horizontalnu liniju dužine 35 mm. Otvorite paletu Fill an Stroke (Shift+Ctrl+F) i u kartici Stroke style upišite width: 0.8 pt, a u kartici Stroke paint izaberite boju RGBA 7c004aff i rasporedite sve elemente kao na slici.Priprema za štampu prvi deo

Izaberite sivi pravougaonik i sa svake strane mu dodajte 2 mm, zatim uvezite priloženi fajl cajtne.svg, File > Import (Ctrl+I) i rasporedite ih kao na slici. Nakon toga izaberite Clip-ovan pattern i ukinite clip, Object > Clip > Release, pa sivi pravougaonik povećajte na 94 x 54 mm, zatim izaberite patterni i pravougaonik i ponovo ih Clip-ujte, Object > Cllip > Set. Sada zamenite sivu podlogu sa patternom (kao na slici.)Priprema za štampu drugi deo

Zamenite sivu podlogu sa patternom i otvorite paletu Layers, Layer > Layers... (Shift+Ctrl+L). Zatim izaberite sve elemente i iskopirajte ih u clipboard (Ctrl+C). Nakon toga kreirajte dva nova sloja „Boja 1“ i „Boja 2“, Layer > Add layer... U oba sloja iskopirajte sliku iz clipboard-a, Edit > Paste in place (Ctrl+Alt+V). Pređite u sloj „Boja 1“ i obrišite sve crne elemente, a ostale obojite u RGBA ff0066ff (kao na slici) zatim pređite u sloj „Boja 2“ i sve pretvorite Greyscale, Effects > Color > Greyscale. Zatim podesite blend mode sloja „Boja 2“ u Multiplay i u paleti Fill and Stroke (Shift+Ctrl+F) korigujte sive nijanse objekata sve dok ne dobijeta rezultat što sličniji originalu (kao na slici).Na kraju u sloju „Boja 1“ zamenite boju RGBA ff0066ff u RGBA 000000ff, Effects > Color > Replace color... i sve snimite kao *eps, File > Save As...


Napomena: Zbog izvornog RGB formata moguće su greške u interpretacija crne boje, zato svaki od sloja „Boja 1“ i „Boja 2“ snimite kao zasebnu rastersku sliku a zatim ih konvertujte je u greyscale.

Нема коментара:

Постави коментар

Популарни постови