понедељак, 14. децембар 2009.

Inkscape - Putanje i tekst

Traka prvi deo (isečak kružnice)

U paleti alata izaberite Ellipse tool tooltips: Create circles elipses and arcs (F5 ili E) i nacrtajte krug prečnika 102 px. Zatim sa Node tool-om tooltips: Edit path by nodes (F2 ili N) izaberite zaobljeni čvor i pomerite ga na dole, zatim nastavite sa pomeranjem sve dok Vam ne preostane samo gornji desni isečak kruga (kao na slici). Otvorite Inkscape Preferences, File > Inkscape Preferences (Shift+Ctrl+P) i u kartici Transforms isključite Scale stroke width.


Traka drugi deo (voluta)

Sada izaberite isečak kruga i pretvorite ga u putanju, Path > Object to Path (Shift+Ctrl+C) zatim duplirajte isečak, Edit > Duplicate (Ctrl+D). Prvom isečku promenite dimenzije u width: 7.5 px,
height: 16.5 px, a drugom u width: 24p, height: 52 px. Zatim manji isečak rotirajte po horizontali, Object > Flip Horizontal (H), i podesite Inkscape tako da „lepi“ čvorove objekta (verzija 0.46 File > Document Properties (Shift+Ctrl+D) i u kartici Snap izaberite Enable snapping, Nodes i Snap to nodes; verziju 0.47 izaberite u Snap Control Bar-u ikonicu Snap nodes or handles). Sada manji isečak postavite na vrh većeg (kao na slici) i grupišite ih, Obect > Group (Ctrl+G). Zatim izaberite grupu, pritisnite Shift+S i mali krstić koji se pojavio u centru izabrane grupe povucite do donje ivice selekcije. Duplirajte izabranu grupu objekata (Ctrl+D), opet pritisnite Shift+S i rotirajte ih po x i y osi, Object > Flip Vertical (V) i Horizontal (H). Zatim izaberite obe grupe objekata i pretvrite ih u jedan objekat, Path > Combine (Ctrl+K), pa dobijeni objekat rotirajte za 90 stepeni, Object > Rotate 90° CW. Na kraju otvorite File > Inkscape Preferences (Shift+Ctrl+P) i u kartici Transforms uključite Scale stroke width.Traka treći deo (extrude v0.46 ili motion v0.47)

Izaberite kreiranu valovitu liniju i pokrenite Extensions > Generate from path > Motion... (u verziji 0.46 Effects > Generate from path > Extrude) u plutajućoj paleti upišite Magnitude: 28 i Angle: 90. Razgrupišite dobijeni objekat, Object > Ungroup (Shift+Ctrl+G) i pokušajte da ga svedete na tri objekata (kao na slici), za spajanje objekata koristite Object > Union (Ctrl++). Zbog malog razmaka verovatno nećete moći da spojite srednji deo trake, zato ih duplirajte (Ctrl+D) pa ih tek onda zajedno sa duplikatima spojite.

Pečat (osnova)

Iz palete alate izaberite Star tool tooltips: Create stars and polygons (Shift+F9 ili *) pa u kontrolnoj traci alata (Tool Control Bar) izaberite ikonicu Stars instead of a regular polygon, unesite parametre Corners: 45, Spoke ratio: 0.940 i nacrtajte objekat prečnika 100 px. Zatim otvorite karticu Fill, Object > Fill and Stroke (Shift+Ctrl+F) i obojite ga u RGBA 0088aaff. Sada sa Ellipse tool-om tooltips: Create circles elipses and arcs (F5 ili E) nacrtajte dva kruga, prvi prečnika 84 px, a drugi 54px. Zatim u paleti Fill and Stroke (Shift+Ctrl+F) prvi krug obojite belom bojom, i u kartici Stroke Paint izaberite boju RGBA 00ccffff , nakon toga pređite u karticu Stroke Stile dodelite mu width: 1 pt, Join: Round join, Cap: Round cup, Dashes: izaberite tačkice. Na drugi krug primenite iste vrednosti osim boje RGBA 00aad4ff i debljine okvirne linije width: 0.6 pt (kao na slici). Sada uvezite Inkscape-ov logo iz /usr/share/inkscape/clipart/Inkscape.logo.svg, File > Import (Ctrl+I) i smanjite ga na 36 x 35 px. Zatim izaberite zvezdasti krug, dva manja i logo, pa ih centrirajte po horizontali i vertikali, Object > Align and Distribute (Shift+Ctrl+A), u grupi Align izaberite Relative to: First selected i pritisnite ikonice Center on vertical axis (v0.47 Center objects horizontaly) i Center on horizontal axis.Tekst i putanja prvi deo (krug)

Uzmite alat Text tool tooltips: Create and edit text objects (F8 ili T), pa upišite „TUTORIAL INKSCAPE TUTORIAL INKSCAPE“ i u kontrolnoj traci alata izaberite font: Andale Mono (obično je po default-u) size: 8pt. Zatim sa Ellipse tool-om (F5 ili E) nacrtajte krug prečnika 60 px. Izaberite tekst i krug i u meniu Text > Put on path. Kao što vidite sada tekst prati kružnicu. No, ako želite da postavite tekst unutar kružnice, prvo izaberite krug a zatim Object > Flip Vertical (V) ili Flip Horizontal (H) (rezultati su prikazani na slici). Za opciju Put on path je karakteristično da su putnja i tekst povezani, pa ako pomerite putanju pomerće se i tekst. Zatim izberite krug i tekst pa ukinite njihovu vezu, Path > Object to Path (Shift+Ctrl+C). Sada kada su tekst i krug pretvoreni u putanju, obrišite krug, a tekst obojite u RGBA 00aad4ff. Zatim između reči postavite krugove sa prečnikom 2.3 px i obojite ih kao i tekst. Nakon toga izaberite tekst i krugove, pa ih grupišite, Object > Group (Ctrl+G).

Spajanje delova (uklapanje trake)

Izaberite pečat koji ste prethodno nacrtali i tekst, pa ih centrirajte po horizontali i vertikali, Object > Align and Distribute (Shift+Ctrl+A) i u grupi Align izaberite Relative to: First selected i pritisnite ikonice Center on vertical axis (v0.47 Center objects horizontaly) i Center on horizontal axis. Zatim izaberite traku i podesite joj dimenzije kao na slici. Otvorite paletu Fill and Stroke, Fill Object > Fill and Stroke (Shift+Ctrl+F) zatim prvi deo trake obojite u RGBA 0088aaff, srednji u RGBA 006680ff, i krajnji u RGBA 004455ff. Za izbor objekata u grupi objekata držite pritisnut taster CTRL i birajte objekat sa Selector tool-om tooltips: Select and transform object (F1 ili S). Sada razgrupišite traku, Object > Ungroup (Shift+Ctrl+G), izaberite krajnji deo trake i postavite ga u zadnji plan, Object > Lower to bottom (End). Zatim povećajte po širni krajnji isečak (kao na slici).Tekst i putanja drugi deo (putanja)

Duplirajte srednji deo trake zatim sa Node tool-om tooltips: Edit path by nodes (F2 ili N) izaberite gornja dva čvora i razdvojite ih. Dok je aktivan Node tool u kontrolnoj traci alata (Tool Control Bar) pritisnite ikonicu Break path at selected nodes, zatim izaberite Object > Break Apart (Shift+Ctrl+K). Iz palete alata izaberite Text tool (F8 ili T) i upišite tekst, zatim izaberite tekst i putanju, i u meniu Text > Put on path. Na kraju sve pretvorite u putanje, Path > Object to Path (Shift+Ctrl+C) i obrišite liniju.Završna šminka (boja i forma varijacije)

Dobijeni tekst uklopite sa trakom (kao na slici). Zatim duplirajte (Ctrl+D) Inkscape logo, pa duplikatu postavite vrednost blur na 7, opacity na 60% i pomerite ga po x i y osi za oko 2px. Izaberite zvezdasti krug duplirajte ga i duplikatu postavite vrednost blur na 2, a opacity na 60% i njega pomerite po x iy osi (kao na slici). Sada izaberite plavi krug ispod logo-a i Gradient tool-om tooltips: Create and edit gradient (Ctrl+F1 ili G) dodelite mu gradient od RGBA 00aad4ff, do RGBA 0088aaff. Zatim izaberite levi deo trake u prvom planu i dodelite mu diagonalni gradient od RGBA 006680ff, do RGBA 00ccffff. Nakon toga izaberite desni deo trake u zadnjem planu i dodelite mu horizontalni gradient od RGBA 004455ff, do RGBA 0088aaff. Sada izaberite srednji deo trake i dvo-klikom na liniju horizontalnog gradienta dodelite mu još tri čvora. Prvom čvoru dodelite boju RGBA 004455ff, drugom RGBA 006680ff, trećem RGBA 0088aaff, četvrtom RGBA 0088aaff i petom RGBA 006680ff. Na kraju sve grupišite Object > Group (Ctrl+G) i meniu birajte Extensions > Color > More Hue, zatim ovaj poslednji korak ponavljajte dok ne dobijete nijansu boje koja Vam se dopada.

Download

Нема коментара:

Постави коментар

Популарни постови